ویندوز حقوقی

لطفا اگر به شکلی قانونی شکایت دارید به اداره حقوقی ایمیل بزنید، آدرس ایمیل ما: ebuy7@qq.com


نکات:

لطفا توجه داشته باشید که این ایمیل برای رسیدگی به مسائل زیر نیست.


1 مسائل پیش فروش: پرس و جو محصول، پشتیبانی فنی، تغییر سفارش و لغو، بررسی سهام محصول، بررسی وضعیت حمل و نقل و غیره

2 مسائل پس از فروش: آیتم اشتباه / معیوب / آسیب دیده / از دست رفته، اطلاعات ردیابی در دسترس نیست، منظور از دست رفته و غیره

برای این مسائل، لطفا از طریق بلیط با ما تماس بگیرید (برای مسئله قبل از فروش)، نمایندگان ما به شما در آنجا کمک خواهند کرد.